top of page

Kompetansekurs om psykedelika

Psychedelic.jpeg

Kursets målgruppe og tema:


Dette kurset er et grunnleggende kurs som retter seg mot autorisert helsepersonell som arbeider på ulike nivåer innen offentlig og privat helsetjeneste. Dette omfatter både leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, psykomotoriske fysioterapeuter mm. Kurset kan ses på som et grunnkurs som gir en oversikt til historisk og aktuell forskning på psykedeliske stoffer.

I dette kurset vil det være fokus på klassiske psykedeliske stoffer (LSD, psilocybin, meskalin og DMT). Det vil også bli undervist kort om nærliggende hallusinogener slik som MDMA og Ketamin. Det vil være vekt på kunnskapsoppdatering knyttet til potensielle behandlingseffekter, den psykedeliske behandlingsmodellen, stoffenes risikofaktorer og skadevirkninger ved rekreasjonsbruk.


I tillegg vil det være fokus på hvordan en som behandler kan benytte denne kunnskapen i møter med brukergruppen i form av gode skadereduserende samtaler med vekt på likeverd, autonomi og kunnskap.

I 2023 har vi holdt 5 dagskurs til over 60 helsepersonell med gode tilbakemeldinger:

Læringsutbytte:

  • Få oppdatert kunnskap om evidensen for bruk av psykedeliske stoffer i behandling av psykiske lidelser.

  • En grunnleggende innføring i de ulike typene av historiske og nåværende psykoterapimodeller (psykedelisk vs. psykolytisk).

  • Kunnskap om de faktiske risikofaktorene ved bruk av psykedeliske stoffer

  • Grunnleggende forståelse for hvordan man som terapeut kan skape en god terapeutisk dialog med pasienter som bruker psykedeliske stoffer.

Kursholdere:

Kristoffer Andersen.

Psykolog og PhD-stipendiat ved OUS. Tidligere forskningserfaring fra London Imperial College, Centre for Psychedelic Research.Jobbet med kvalitetssikring av terapeuter i de kliniske studiene hvor MDMA-assistert psykoterapi studiene til MAPS, og med Ketamin-assistert psykoterapi fra 2021-2023. Medstifter av Norsk Psykedelisk Vitenskap og initiativtaker til Psykolyse.

Bjørn Holmøy.

Psykolog med forskningserfaring fra MindBodyLab, UiO. Arbeider med kvalitetssikring av terapeutene som gir MDMA-assistert terapi for MAPS. Jobber i dag hovedsakelig som psykolog ved Kreftavdelingen Aker sykehus og kveldstid hos Psykolyse.

Tid og sted:

27.01.2024 7 ledige plasser

Lørdag 27 januar 2024 klokken 09.00-15.00. Kurset blir avholdt i våre lokaler, Bogstadveien 11, 0355 Oslo.

Pris: 2480kr, inkluderer kaffe og frukt.

Påmelding: Påmelding gjøres til kontakt@psykolyse.no, eller via kontaktskjema. Vennligst oppgi fakturaadresse.

Antall deltakere: Maks 12 deltakere. Minimum 8. Ved mindre enn 8 deltakere blir kurset utsatt, påmeldte vil få beskjed senest 14dager før om kurset skulle bli utsatt.

Betingelser: Avbestilling senest innen 4 uker før kursstart. Bindende påmelding. Avbestillingsgebyr 4 uker før kursstart er 1600kr. P.t. ingen refusjon ved sykdom. Ved sykdom hos kursholder vil du få sikret plass på nestkommende kurs, om dette ikke passer for deg får du full refusjon.

Andre kurs/forelesninger: Spesialtilpasset kurs og undervisning tilbys også på forespørsel. Ta kontakt med oss så ringer vi deg.

Kurspåmelding

Takk for innsendingen din. Du får faktura på epost innen kort tid. Epost med informasjon sendes ut 2 uker før kursstart. 

bottom of page