top of page

Kompetansekurs om psykedelika

Psychedelic.jpeg

Kursets målgruppe og tema:


Dette kurset er et grunnleggende kurs som retter seg mot autorisert helsepersonell som arbeider på ulike nivåer innen offentlig og privat helsetjeneste. Dette omfatter både leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, psykomotoriske fysioterapeuter mm. Kurset kan ses på som et grunnkurs som gir en oversikt til historisk og aktuell forskning på psykedeliske stoffer. Et begrenset antall studentplasser er tilgjengelig.

I dette kurset vil det være fokus på klassiske psykedeliske stoffer (LSD, psilocybin, meskalin og DMT). Det vil også bli undervist kort om nærliggende hallusinogener slik som MDMA og Ketamin. Det vil være vekt på kunnskapsoppdatering knyttet til potensielle behandlingseffekter, den psykedeliske behandlingsmodellen, stoffenes risikofaktorer og skadevirkninger ved rekreasjonsbruk.


I tillegg vil det være fokus på hvordan en som behandler kan benytte denne kunnskapen i møter med brukergruppen i form av gode skadereduserende samtaler med vekt på likeverd, autonomi og kunnskap. Vi tilbyr to identiske kurs, et på våre lokaler i Oslo og ett kurs online slik at de av dere som ikke bor i hovedstaden kan delta (se kursdatoer nedenfor).

I 2023 har vi holdt 5 dagskurs til over 60 helsepersonell med gode tilbakemeldinger:

Læringsutbytte:

  • Få oppdatert kunnskap om evidensen for bruk av psykedeliske stoffer i behandling av psykiske lidelser.

  • En grunnleggende innføring i de ulike typene av historiske og nåværende psykoterapimodeller (psykedelisk vs. psykolytisk).

  • En overordnet forståelse for stoffenes virkningsmekanismer

  • Kunnskap om de faktiske risikofaktorene ved bruk av psykedeliske stoffer ut fra norske og internasjonale studier

Kursholdere:

Kristoffer Andersen.

Psykolog og PhD-stipendiat ved OUS. Tidligere forskningserfaring fra London Imperial College, Centre for Psychedelic Research.Jobbet med kvalitetssikring av terapeuter i de kliniske studiene hvor MDMA-assistert psykoterapi studiene til MAPS, og med Ketamin-assistert psykoterapi fra 2021-2023. Medstifter av Norsk Psykedelisk Vitenskap og initiativtaker til Psykolyse.

Bjørn Holmøy.

Psykolog med forskningserfaring fra MindBodyLab, UiO. Arbeider med kvalitetssikring av terapeutene som gir MDMA-assistert terapi for MAPS. Jobber i dag hovedsakelig som psykolog ved Kreftavdelingen Aker sykehus og kveldstid hos Psykolyse.

Tid og sted:

Det blir avholdt to kurs hver vår og høst. Et kurs foregår i våre lokaler i Oslo og et er kun live online. Se nettsiden for kursdatoer og tider.

Pris: 2480kr, inkluderer kaffe og frukt. For online kurset er prisen 1990kr. Halv pris for studenter (helsefag/medisin/psykologi).

Påmelding: Ønsker du å betale med VIPPS kan du trykke "registrer og betal" nedenfor. Ønsker du faktura kan du fylle inn "Kurspåmeldingsskjema" nederst på denne siden. NB: Betaler du med vipps så sjekk at du registrere deg til riktig kursdato.

Antall deltakere: Maks 14 deltakere. Ved mindre enn 6 deltakere kan kurset bli utsatt, påmeldte vil få beskjed senest en uke før om kurset skulle bli utsatt.

Betingelser: Avbestilling senest innen 4 uker før kursstart. Bindende påmelding. Avbestillingsgebyr 4 uker før kursstart er 1600kr. P.t. ingen refusjon ved sykdom. Ved sykdom hos kursholder vil du få sikret plass på nestkommende kurs, om dette ikke passer for deg får du full refusjon.

Andre kurs/forelesninger: Spesialtilpasset kurs og undervisning tilbys også på forespørsel. Ta kontakt med oss så ringer vi deg.

Kurspåmelding

Takk for innsendingen din. Du får faktura på epost innen kort tid. Epost med informasjon sendes ut 2 uker før kursstart. 

bottom of page