top of page

Kompetansekurs om psykedeliske stoffer.

Kursets målgruppe og tema:
Dette kurset er et grunnleggende kurs som retter seg mot autorisert helsepersonell som arbeider på ulike nivåer innen offentlig og privat helsetjeneste. Dette omfatter både leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, psykomotoriske fysioterapeuter mm. Kurset kan ses på som et grunnkurs som gir en oversikt til historisk og aktuell forskning på psykedeliske stoffer.

I dette kurset vil det være fokus på klassiske psykedeliske stoffer (LSD, psilocybin, meskalin og DMT). Det vil også bli undervist kort om nærliggende hallusinogener slik som MDMA, ketamin og nyere psykoaktive stoffer. Det vil være vekt på kunnskapsoppdatering knyttet til potensielle behandlingseffekter, den psykedeliske behandlingsmodellen, stoffenes risikofaktorer og skadevirkninger.


I tillegg vil det være fokus på hvordan en som behandler kan benytte denne kunnskapen i møter med brukergruppen i form av gode skadereduserende samtaler med vekt på likeverd, autonomi og kunnskap.

Læringsutbytte:

  • Få oppdatert kunnskap om evidensen for bruk av psykedeliske stoffer i behandling av psykiske lidelser.

  • Kunnskap om de faktiske risikofaktorene ved bruk av psykedeliske stoffer

  • Grunnleggende forståelse for hvordan man som terapeut kan skape en god terapeutisk dialog med pasienter som har spørsmål om eller aktivt bruker psykedeliske stoffer.

  • Gi flere perspektiver på hvordan en kan samtale om og skape mening til psykedeliske opplevelser.

Kursholdere:

Kristoffer Andersen.

Psykolog med forskningserfaring fra London Imperial College, Centre for Psychedelic Research. Tidligere jobbet for MAPS med kvalitetssikring av terapeuter i de kliniske studiene hvor MDMA-assistert psykoterapi forsøkes i behandling av klienter med PTSD. Siden 2021 jobbet med ketamin-assistert psykoterapi (KAP) i Oslo. Medstifter av Norsk Psykedelisk Vitenskap og initiativtaker til Psykolyse.

Bjørn Holmøy.

Psykolog med forskningserfaring fra MindBodyLab, UiO. Arbeider med kvalitetssikring av terapeutene som gir MDMA-assistert terapi for MAPS. Jobber i dag hovedsakelig som psykolog ved Kreftavdelingen Aker sykehus og kveldstid hos Psykolyse.

Tid og sted:
Kurs 1: FULLTEGNET. Ingen ledige plasser.

Lørdag 25.februar, klokken 09.00-14.00. Kurset blir avholdt på Ketaminklinikken Awakn Clinic i Oslo. Øvre slottsgate 7.
 

Kurs 2: 9 ledige plasser
Lørdag 25.mars klokken 09.00-14.00. Kurset blir avholdt på Ketaminklinikken Awakn Clinic i Oslo. Øvre slottsgate 7.

Pris: 2000kr, inkluderer kaffe og frukt. Deltakere må medbringe egen lunsj.

Påmelding: Påmelding gjøres til kontakt@psykolyse.no, eller via kontaktskjema. Vennligst oppgi fakturaadresse.

Antall deltakere: Maks 12 deltakere. Minimum 8. Ved mindre enn 8 deltakere blir kurset utsatt, påmeldte vil få beskjed senest 14dager før om kurset skulle bli utsatt.

Betingelser: Avbestilling senest innen 4 uker før kursstart. Bindende påmelding. Avbestillingsgebyr 4 uker før kursstart er 700kr. P.t. ingen refusjon ved sykdom.

Andre kurs/forelesninger: Spesialtilpasset kurs og undervisning tilbys også på forespørsel. Ta kontakt med oss så ringer vi deg.

bottom of page