top of page

Psykodynamisk Terapi

Refleksjon

Psykodynamisk/psykoanalytisk psykoterapi er en behandlingsform som baserer seg på regelmessige samtaler mellom pasient og terapeut. Den tradisjonelle psykodynamiske behandlingen er systematisk og ofte langvarig, og pasienten kommer til samtaler en eller flere ganger i uken. Hos oss tilbyr vi korttidsterapi (8-20timer) eller mer langvarig terapi over år.
 

Samarbeidet dreier seg om å oppdage, forstå og bearbeide følelser, fantasier og opplevelser fra tidligere og nåværende relasjoner i livet samt bli klar over hvordan man unngår eller beskytter seg mot skremmende, smertefulle og forstyrrende tanker, følelser og opplevelser med beskyttelsesmekanismer som en gang kan ha vært nødvendige eller hensiktsmessige, men som i dag hindrer en i å leve et godt liv.


Gjennom samtalene kan du sammen med tereapeuten utforske ukjente sider av ditt indre liv, sider som ofte kan komme til uttrykk i form av angst, depresjon, tvangsplager eller kroppslige symptomer. Ofte vil dette henge sammen med livsvansker som samlivsproblemer, problemer med å fungere i jobb, studier eller i forhold til venner. Etter hvert som ens samspillmønster også trer frem i forholdet mellom pasient og terapeut, kan en oppdage og tydeliggjøre dette og bearbeide det sammen i terapien.

psykolog oslo privat psykolog oslo traumeterapi oslo
Med andre ord er vi opptatt av å etablere et trygt rom sammen med deg, hvor vi kan utforske din historie, personlighet, dine relasjoner og sammenhengen dette har med dine symptomer og plager i dag. Terapiformen er åpen og utforskende.

Du trenger ikke ha noen konkret diagnose eller alvorlig psykisk lidelse for å få terapi hos oss, samtidig er det viktig at kjenner deg igjen i at du har personlige utfordringer som du ønsker å forstå mer av og utforske.

Varighet

​Det er veldig individuelt hvor lang tid man trenger i terapi for å føle seg bedre. Det avhenger sterkt av hvilket ønske og behov du som person har for hjelp. Et vanlig estimat for korttidsterapi er fra 6-20 timer. Andre har behov for mer langvarig terapi som strekker seg over år. Det er et godt alternativ dersom man ønsker å få mer innsikt i seg selv, utforske sin egen utviklingshistorie, tilknyningsstil, følelseskontakt og personlighet. Gjennom denne prosessen kan en bli mer bevisst hvordan disse delene også kan ha sammenheng med symptomene en ofte kommer til behandling for (slik som depresjon, sosial fobi, panikkangst, søvnvansker, relasjonelle vansker).

Hyppighet

I oppstartsfasen av en terapi anbefales det å komme minimum en gang i uken. Etter hvert som terapien er i gang er det flere som kjenner at ukentlige samtaler er en god støtte i hverdagen, mens andre kjenner at det holder med samtaler hver andre uke. Er plagene dine i utgangspunktet ikke særlig alvorlige så kan det være passende med en samtaler hver 3- eller 4.uke

Samtaletimene

Samtaletimene varer i 45, 60 eller 75minutter. Se priser og Vilkår

bottom of page