top of page

Psykoanalytisk Psykoterapi

Psykoanalytisk psykoterapi (også kjent som psykodynamisk psykoterapi) er en tradisjonell samtaleterapi som fra gammelt av er forbundet med psykoanalysen grunnlegger Sigmund Freud. I nyere tid har terapiformen endret seg betraktelig og er en god evidensbasert behandling for en rekke ulike psykiske vansker. 

 

Ordet "Psykodynamisk" kan deles opp i to: "Psyko" kan oversettes til "sinnet", og dynamisk innebærer at man er interessert i å forstå bevegelse i sinnet. I denne terapiformen er man med andre ord fokusert på å forstå de indre bevegelsene som foregår i deg. Dette tar form som et samarbeid med regelmessige samtaler 1-3 timer pr uke. I noen tilfeller setter man et avgrenset forløp i antall måneder, for andre kan det være mer riktig å starte opp en "open ended" terapi uten fastsatt avslutningsdato.
 

Samarbeidet dreier seg om å oppdage, forstå og bearbeide følelser, fantasier og opplevelser fra tidligere og nåværende relasjoner i livet samt bli klar over hvordan man unngår eller beskytter seg mot indre opplevelser som oppleves som skremmende eller farlig. Ofte kan disse beskyttelsesmåtene ha vært måter som en gang var nødvendige og hensiktsmessige, men som i dag kommer i veien for å leve det livet du ønsker deg.


Gjennom samtalene kan du sammen med tereapeuten utforske ukjente sider av ditt indre liv, sider som ofte kan komme til uttrykk i form av angst, depresjon, tvangsplager eller kroppslige symptomer. Ofte vil dette henge sammen med livsvansker som samlivsproblemer, problemer med å fungere i jobb, studier eller i forhold til venner. Etter hvert som ens samspillmønster også trer frem i forholdet mellom pasient og terapeut, kan en oppdage og tydeliggjøre dette og bearbeide det sammen i terapien.

psykolog oslo privat psykolog oslo traumeterapi oslo
Med andre ord er vi opptatt av å etablere et trygt rom sammen med deg, hvor vi kan utforske din historie, personlighet, dine relasjoner og sammenhengen dette har med dine symptomer og plager i dag. Terapiformen er åpen og utforskende.

Du trenger ikke ha noen konkret diagnose eller alvorlig psykisk lidelse for å få terapi hos oss, samtidig er det viktig at kjenner deg igjen i at du har personlige utfordringer som du ønsker å forstå mer av og utforske.

Varighet

​Det er veldig individuelt hvor lang tid man trenger i terapi for å føle seg bedre. Det avhenger sterkt av hvilket ønske og behov du som person har for hjelp. Et vanlig estimat for korttidsterapi er fra 6-20 timer. Andre har behov for mer langvarig terapi som strekker seg over år. Det er et godt alternativ dersom man ønsker å få mer innsikt i seg selv, utforske sin egen utviklingshistorie, tilknyningsstil, følelseskontakt og personlighet. Gjennom denne prosessen kan en bli mer bevisst hvordan disse delene også kan ha sammenheng med symptomene en ofte kommer til behandling for (slik som depresjon, sosial fobi, panikkangst, søvnvansker, relasjonelle vansker).

Hyppighet

I oppstartsfasen av en terapi anbefales det å komme minimum en gang til to ganger i uken. Etter hvert som terapien er i gang er det flere som kjenner at ukentlige samtaler er en god støtte i hverdagen, mens andre kjenner at det holder med samtaler hver andre uke.

Samtaletimene

Samtaletimene varer i 45, 60 eller 75minutter. Se priser og Vilkår

bottom of page