top of page
Psychedelic

Psykedelika

Til tross for at flere psykedeliske stoffer har blitt legalisert i utlandet de siste årene så er i dag de fleste psykedelika i Norge ulovlige, og benyttes ikke i psykoterapi utenfor klinske studier av psykedelika-assistert psykoterapi). Vi i Psykolyse annerkjenner at de er ulovlige. Vi respekterer også hvor kraftige disse stoffene kan være og oppfordrer ingen til å benytte seg av dem. Samtidig, slik som med de fleste andre rusmidler, så vet vi at en stor andel mennesker velger å bruke dem til tross for at de er ulovlig og til tross for at vi enda ikke helt sikkert vet hvorvidt de er trygge og effektive legemidler.

 

Forskning på nordmenn viser at 8% har brukt psykedelisk sopp minst en gang. Som helsepersonell ser vi det som en viktig del av vårt samfunnsoppdrag å tilby skadereduserende informasjon og mulighet for et rom for å diskutere opplevelser en har hatt på psykedeliska. Det er viktig for oss å pressisere at dette samtaletilbudet er ment for personer som allerede bruker psykedelika.

 

Vi tilbyr derfor skadereduserende- og integrasjons-samtaler for psykedelikabrukere. Disse samtalene står i kontrast til psykedelika-assistert psykoterapi fordi vi ikke hverken: tilrettelegger for, tilbyr eller godtar at klienter kommer til oss påvirket av psykedelika.

​​

Psychedelic Harm Reduction and Integration

Vi arbeider ut fra et moderne rammeverk kjent som "Psychedelic Harm Reduction and Integration" utviklet av Ingmar Gorman og Elisabeth Nielson. Dette er en eklektisk tilnærming hvor målet og metoden tilpasses hver klient sitt behov:

        

Noen trenger informasjon og refleksjon knyttet til eget bruk av psykedeliske stoffer. Typisk vil en her           sammen med behandler drøfte eget bruk av psykedelika for å bedre forstå egen motivasjon for å bruke disse stoffene, samt hvilken funksjon det har for ditt liv å bruke psykedelika. Målet er i utgangspunktet å bidra til å redusere eventuell skade og risiko ved bruk.

 

Andre har behov for å bearbeide sterke opplevelser. Dette kan være gode eller svært vonde «bad-trips». Her vil det være vanlig å bruke god tid på å forsøke å forstå hva som skjedde, og bearbeide følelser og minner. I tillegg er det for mange en viktig del å forsøke å reflektere frem til innsikter en kan ta med seg videre i livet.

Varighet/hyppighet/format

Typisk varighet for integrasjonssamtaler er 3-8 timer. Flere oppleverer at de også ønsker å samtale mer om andre områder ved livet, og går over fra psykedelisk integrasjonssamtaler til vanlig samtaleterapi. Timene varer 45min (enkelttime) eller 75min (dobbeltime).

​​

Time kan bestilles ved å benytte knappen nedenfor "Bestill time nå" eller du kan ta kontakt ved å ringe oss på telefon: 48 92 20 70

bottom of page