top of page
Psychedelic

Psykedelika-Orientert Psykoterapi

Til tross for at flere psykedeliske stoffer har blitt legalisert i utlandet de siste årene så er i dag de fleste psykedelika i Norge ulovlige, og benyttes ikke i psykoterapi utenfor klinske studier av psykedelika-assistert psykoterapi. Vi i Psykolyse annerkjenner at de er ulovlige. Vi respekterer også hvor kraftige og destabiliserende disse stoffene kan være og oppfordrer ingen til å benytte seg av dem. Slik som med andre rusmidler så er ikke psykedeliske stoffer noe unntak her, de er ulovlige og innebærer på sin egen måte risikofaktorer. Omtrent 8% av nordmenn har forsøkt psykedelisk sopp i løpet av livet, og spørreundersøkelser av brukere av psykedeliske stoffer (LSD, DMT og Psilocybin) viser at omtrent 6-10% rapporterer om negative ettervirkninger.

Som helsepersonell ser vi det som en viktig del av vårt samfunnsoppdrag å tilby skadereduserende informasjon og mulighet for et rom for å diskutere opplevelser en har hatt på psykedeliska. Vi tilbyr derfor skadereduserende- og integrasjons-samtaler for psykedelikabrukere, vi velger å kalle det "Psykdelika orientert psykoterapi" da slike samtaler i stor grad er likt vanlig samtaleterapi. Disse samtalene står i kontrast til psykedelika-assistert psykoterapi fordi vi ikke hverken: tilrettelegger for, tilbyr eller godtar at klienter kommer til oss påvirket av psykedelika. Det er viktig for oss å pressisere at dette samtaletilbudet er ment for personer som allerede bruker psykedelika.

Vår tilnærming

Vi baserer vårt tilbud på integrativ psykoterapi, psykoanalytisk psykoterapi og et moderne rammeverk kjent som "Psychedelic Harm Reduction and Integration" utviklet av Ingmar Gorman og Elisabeth Nielson. Dette er en eklektisk tilnærming hvor målet og metoden tilpasses hver klient sitt behov:

        

Noen trenger informasjon og refleksjon knyttet til eget bruk av psykedeliske stoffer. Typisk vil en her           sammen med behandler drøfte eget bruk av psykedelika for å bedre forstå egen motivasjon for å bruke disse stoffene, samt hvilken funksjon det har for ditt liv å bruke psykedelika. Målet er i utgangspunktet å bidra til å redusere eventuell skade og risiko ved bruk.

 

Andre har behov for å bearbeide sterke opplevelser. Dette kan være gode eller svært vonde «bad-trips». Her vil det være vanlig å bruke god tid på å forsøke å forstå hva som skjedde, og bearbeide følelser og minner. I tillegg er det for mange en viktig del å forsøke å reflektere frem til innsikter en kan ta med seg videre i livet.

Varighet/hyppighet/format

Typisk varighet for integrasjonssamtaler er 3-8 timer. Flere oppleverer at de også ønsker å samtale mer om andre områder ved livet, og går over til vanlig samtaleterapi. Timene varer 45min (enkelttime) eller 75min (dobbeltime).

Time kan bestilles ved å benytte knappen nedenfor "Bestill time nå" eller du kan ta kontakt ved å ringe oss på telefon: 48 92 20 70

bottom of page