top of page

Modul 2. Kliniske studier og virkningsmekanismer

Om

I denne modulen vil det være fokus på klassiske psykedeliske stoffer (LSD, psilocybin, meskalin og DMT). Det vil også bli undervist kort om nærliggende hallusinogener slik som MDMA, ketamin og nyere psykoaktive stoffer. Det vil være vekt på kunnskapsoppdatering knyttet til potensielle behandlingseffekter, bivirkninger, psykoterapimodalitetene og begrensninger ved studiene.

bottom of page