top of page

Hele kompetansekurset om psykedeliske stoffer

Om

Kommer i Mai/Juni 2023! Kurset er en grunnleggende innføring til historisk og aktuell forskning på psykedeliske stoffer. Kurset er også åpent for alle. Dette kurset er Modul 1, 2 og 3 satt sammen til en rabattert pris. Kurset er svært likt heldagskurset for helsepersonell som tilbys på våre kontorer fast hver måned, men det er åpent for alle. Dette medfører at mer klinisk relevante temaer og pasientkasus er fjernet og er reservert for de som deltar på fysisk oppmøte på heldagskurset. I dette kurset vil det være fokus på klassiske psykedeliske stoffer (LSD, psilocybin, meskalin og DMT). Det vil også bli undervist kort om nærliggende hallusinogener slik som MDMA, ketamin og nyere psykoaktive stoffer. Det vil være vekt på kunnskapsoppdatering knyttet til potensielle behandlingseffekter, den psykedeliske behandlingsmodellen, stoffenes risikofaktorer og skadevirkninger. Læringsutbytte: Innblikk i den historiske konteksten disse stoffene ble forsket på i den tidlige perioden 1930-1980. Få oppdatert kunnskap om evidensen for bruk av psykedeliske stoffer i behandling av psykiske lidelser. Kunnskap om begrensninger og mangler ved forskningen på psykedeliske stoffer

bottom of page