top of page

Vil du delta i forskning på psykedelika?Nå er Psykologene i psykolyse i gang med et psykedelisk forskningsprosjekt i samarbeid med "The mind body lab" på Psykologisk institutt i Oslo. Vi trenger din hjelp! Prosjektet retter seg mot deg som har minst en tidligere erfaring med LSD, Psilocybin, Ayahuasca eller DMT.

Nedenfor står det forklart mer knyttet til formålet med forskningen. Du finner samme informasjon og tilgang til selve prosjektet ved å klikke knappen ovenfor.

Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å teste ut norske oversettelser av sentrale spørreskjemaer innen internasjonal forskning på psykedeliske stoffer som Psilocybin, LSD, DMT og Ayahuasca. Spørreskjemaene oversettes til norsk slik at de i fremtiden kan benyttes i forskning på psykedeliske stoffer i Norge.


Formål:

I dette forskningsprosjektet vil fem anerkjente spørreskjema om endrede bevissthetstilstander og psykedeliske opplevelser bli utprøvd og kvalitetssikret («validert») blant norske personer. De aktuelle spørreskjemaene utforsker spesielle typer opplevelser som mange mennesker rapporterer at de har opplevd, blant annet under påvirkning av psykedeliske stoffer. Forskning antyder at spørreskjemaene fanger interessante og viktige aspekter ved disse opplevelsene. Det kan blant annet bidra til å gi oss mer kunnskap om hvorfor slike opplevelser beskrives som dypt personlig meningsfulle og verdifulle, og hvorfor de ofte fører til positive endringer i folks liv. Dette er blant annet relevant ved behandling av psykiske lidelser samt ved opplevelse av økt velvære og mening for folk generelt. De siste årene har det kommet flere vitenskapelige studier hvor psykedeliske stoffer benyttes i behandling av psykiske lidelser. Dette er forskning som etter all sannsynlighet også vil komme til Norge i årene fremover. Det er derfor viktig at spørreskjemaer og andre vitenskapelige verktøy som brukes internasjonalt oversettes og tilrettelegges våre lokale forhold. Målet med forskningsprosjektet at spørreskjemaene oversettes på en så god måte at de kan brukes i fremtidige forskningsprosjekter i Norge. Forskningsprosjektet er forankret på psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Prosjektet gjennomføres på frivillig basis av tre norske psykologer. Det er derfor ingen økonomiske interesser i prosjektet. Når skjemaene er ferdig oversatt og validert vil de bli fritt tilgjengelig for bruk uten kostnader.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo er ansvarlig for prosjektet hvor seniorforsker Henrik Børsting Jacobsen er prosjektansvarlig.

Hvem kan delta? Du kan delta i dette prosjektet om du er over 18 år, har norsk som ditt førstespråk og har ved minst en anledning inntatt enten LSD, Psilocybin (i form av fleinsopp/«Magic mushrooms»/trøfler), Ayahuasca eller DMT (5-meo-DMT eller n,n-DMT).

Hva innebærer det for deg å delta? Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det å fylle ut seks spørreskjema. Spørreskjemaene inneholder spørsmål om ulike bevissthetstilstander og følelsesmessige opplevelser man kan oppleve etter å ha inntatt et psykedelisk stoff. Utfylling av spørreskjemaene vil ta omtrent 30-50 minutter. Utover dette vil du bli spurt om å oppgi din alder (fødselsdato), kjønn, utdanningsnivå og hvilket stoff (LSD, Psilocybin, Ayahuasca eller DMT) du inntok. Alle dine svar blir registrert elektronisk. Det er frivillig å delta Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst avbryte utfyllingen uten å oppgi noen grunn. Ingen av dine svar eller personopplysninger vil da bli lagret eller hentet inn.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger All data samlet inn i prosjektet vil bli anonymisert og ditt bidrag vil ikke være mulig å identifisere. Eventuelle opplysninger om deg (kjønn, alder, erfaring med psykedeliske stoffer) vil kun brukes til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Dataene i prosjektet vil danne grunnlaget for en eller flere forskningsartikler, som dokumenterer de statistiske egenskapene og kvaliteten på spørreskjemaene. Personer som vil ha tilgang til dataene er Henrik Børsting Jacobsen, Bjørn Holmøy og Kristoffer Andreas Aamodt Andersen. Data vil lagres på sikker server gjennom Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) sin serverløsning Tjenester for sensitive data (TSD). Dette innebærer at ingen data forlater Norge på noe tidspunkt. Leverandøren av den elektroniske undersøkelsen er «Nettskjema». Nettskjema er et verktøy for utforming og gjennomføring av spørreundersøkelser og datainnsamling på nett for universitets- og høyskolesektoren som kommuniserer direkte med TSD

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? Opplysningene anonymiseres når prosjektet avsluttes, noe som etter planen er juni 2025. I utgangspunktet er alle data anonymisert fra de er samlet inn til de er slettet.

Dine rettigheter Dine data er anonyme, men om du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: -innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene, -å få rettet personopplysninger om deg -å få slettet personopplysninger om deg -å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. På oppdrag fra Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Hvor kan jeg finne ut mer? Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

  • Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, ved Henrik Børsting Jacobsen.

  • Vårt personvernombud: Torgrim Mikal Langleite. t.m.langleite@psykologi.uio.no

Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:

  • NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) eller på telefon: 55 58 21 17.

Med vennlig hilsen Henrik Børsting Jacobsen Prosjektansvarlig. Kristoffer Andersen Psykolog Bjørn Holmøy Psykolog

bottom of page